Yasal Uyarılar

AÇIK RIZA BEYANI

Gayrimenkul Talep ve Ön Tahsis Formu ve Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi yapmak/ doldurmak vekalet çıkartmak suretiyle verdiğim “Ad-Soyad, İmza, Doğum Tarihi, Cinsiyet, Çocuk Sayısı, Eğitim Durumu, Meslek Bilgisi, Çalıştığınız Şirket, Telefon, E-posta, Pazarlama Bilgisi, Maaş Bilgisi, ilgilendiğiniz Gayrimenkullerin Bilgileri, Kimlik Bilgisi ve Taşınmaz Bilgileri” gibi kişisel verilerimin Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından tarafıma pazarlama yapılması, müşteri memnuniyetinin sağlanması için değerlendirilmesi, yapılan kampanyalar hakkında tarafıma bilgilendirmelerde bulunulması ve tarafımla iletişime geçilmesi kişisel verilerimin adıma şirket tarafından gerekli tapu işlemleri, abonelik işlemleri gibi işlemlerin yapılması için şirket çalışanları adına vekaletname çıkarılması ve bu vekaletname doğrultusunda yetki verilen işlemlerin şahsım adına yerine getirilmesi amaçlarıyla, kullanılmak üzere toplanması, amacıyla,

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından Noterler, Tedarikçiler, ilgili site yönetimleri banka/finans kuruluşları, Müşteriler, Proje ortakları, Kanunen Yetkili Kamu veya Özel Kurumlar, Yurt içinde ve/veya Yurt Dışında Ortak ve İştirakleriyle (ve/veya işin yerine getirilmesi için paylaşılması gereken üçüncü kişi iş ortaklarıyla) belirtilen amaçlar doğrultusunda veya resmi olarak talep edilmesi ya da gerekmesi durumunda Kanunen Yetkili Kamu ve Özel Kurumlar ile paylaşılması, açık rızam doğrultusunda saklanması, depolanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması gibi aydınlatma metninde açıkça belirtilen yöntemlerle kişisel verilerimin Anayasal güvenceler ve 6698 saylı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuatlar kapsamında belirlenen ilke ve güvenceler çerçevesinde işlenmesine ve aktarılmasına açık olarak onay veriyorum.